Sudetoněmecká kancelář Praha

Sudetendeutsches Büro Prag

Home | Odkazy | Kontakty

SKS Praha

Dobrý den - Grüß Gott


Pražská kancelář SKS byla založena jako sudetoněmecké vyslanectví dobré vůle. Za přítomnosti českých i německých představitelů veřejného života byla slavnostně otevřena 24. března 2003. Toto zastoupení slouží jako kontaktní kancelář pro Čechy a sudetské Němce, kteří mají zájem o smíření mezi oběma národnostními skupinami.

V tomto smyslu umožňuje Kancelář SKS jednak navazovat kontakty s českými, sudetoněmeckými a bavorskými politiky, tak i pracuje na upevňování vztahů mezi církvemi, občanskými sdruženími a jinými veřejnými činiteli. Vedle toho se naše kancelář snaží pomáhat při hledání ztracených příbuzných a přátel z doby těsně po válce, kdy po vyhnání sudetských Němců došlo k přetrhání mnohých pout mezi česky a německy mluvícími obyvateli této země.

Sudetoněmecká kancelář informuje českou veřejnost o své práci především prostřednictvím veřejných akcí. Současně pečuje o dobré vztahy k těm Němcům, kteří zůstali v Česku.

Kancelář SKS v neposlední řadě zprostředkuje Sudetoněmeckému krajanskému sdružení informace o tom, jak referuje český tisk a zpravodajství v ostatních mediích o Sudetoněmecké otázce. Naše kancelář se snaží zde citlivě naslouchat ohlasům v českém obyvatelstvu a informovat o nich naše krajany formou pravidelného zpravodajství v sudetoněmeckém tisku. Zvláštní péči věnujeme besedám a diskuzím s mladými lidmi a studenty z obou stran hranic. Sudetoněmecká kancelář v České republice chce rozhodnou měrou napomoci nezkreslenému a co možná od všech předsudků osvobozenému náhledu na historickou úlohu německy mluvícího obyvatelstva v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Sudetoněmecká národnostní skupina žije totiž dále nejen v paměti, ale i ve všedním životě dalších generací této země a naší společné vlasti. O tomto díle Vás budeme pravidelně informovat na našich webových stránkách. Práci vyhnaných sudetských Němců přibližuje také webová stránka Sudetoněmeckého krajanského sdružení pod značkou www.sudeten.de*. Všem našim čtenářům děkuji za pozornost a prosím o podnětné nápady a kritiku sloužící zlepšení naší práce.


Bavorský předseda vlády Horst Seehofer na návštěvě pražské Sudetoněmecké kanceláře 20.12.2010

Ministerský předseda v Sasku-Anhalt Reiner Haseloff navštívil 12. 4. 2012 Sudetoněmeckou kancelář v Praze

Ředitel pražské Sudetoněmecké kanceláře Peter Barton pronesl referát o aktuálním politickém stavu české republiky a práci svého zastoupení při spolkovém zasedání východo- a středoněmeckého společenství CDU/ CSU 15. listopadu v Berlíně.
Předsedkyně CDU a  spolková kancléřka Angela Merkel, která na zasedání vystoupila s vlastním referátem projevila zájem o práci Bartona v sudetoněmecko-českém dialogu.

Foto: Frank Ossenbrink ©

Ředitel pražské Sudetoněmecké kanceláře Peter Barton se 7. června setkal v erfurtském Durynském sněmu s ministerským předsedou svobodného státu Durynsko Dieterem Althausem k informativnímu rozhovoru.

Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt společně s ředitelem kanceláře Peterem Bartonem vítají bavorského ministra vnitra Günthera Becksteina v kanceláři SKS

Předseda židovké obce „Emnet Va Emuna“ v Jeruzalémě Gideon Mamroth (Zcela nalevo se sudetoněmeckou vlajkou) organizoval 1. května 2008 ve své domovském městě Den solidarity se sudetskými Němci přímo u hrobu zachránce polských židů sudetského Němce Oskara Schindlera.