Sudetoněmecká kancelář Praha

Sudetendeutsches Büro Prag

Home | Odkazy | Kontakty

SKS Praha

Dobrý den - Grüß Gott


Pražská kancelář SKS byla založena jako sudetoněmecké vyslanectví dobré vůle. Za přítomnosti českých i německých představitelů veřejného života byla slavnostně otevřena 24. března 2003. Toto zastoupení slouží jako kontaktní kancelář pro Čechy a sudetské Němce, kteří mají zájem o smíření mezi oběma národnostními skupinami.

V tomto smyslu umožňuje Kancelář SKS jednak navazovat kontakty s českými, sudetoněmeckými a bavorskými politiky, tak i pracuje na upevňování vztahů mezi církvemi, občanskými sdruženími a jinými veřejnými činiteli. Vedle toho se naše kancelář snaží pomáhat při hledání ztracených příbuzných a přátel z doby těsně po válce, kdy po vyhnání sudetských Němců došlo k přetrhání mnohých pout mezi česky a německy mluvícími obyvateli této země.

Sudetoněmecká kancelář informuje českou veřejnost o své práci především prostřednictvím veřejných akcí. Současně pečuje o dobré vztahy k těm Němcům, kteří zůstali v Česku.

Kancelář SKS v neposlední řadě zprostředkuje Sudetoněmeckému krajanskému sdružení informace o tom, jak referuje český tisk a zpravodajství v ostatních mediích o Sudetoněmecké otázce. Naše kancelář se snaží zde citlivě naslouchat ohlasům v českém obyvatelstvu a informovat o nich naše krajany formou pravidelného zpravodajství v sudetoněmeckém tisku. Zvláštní péči věnujeme besedám a diskuzím s mladými lidmi a studenty z obou stran hranic. Sudetoněmecká kancelář v České republice chce rozhodnou měrou napomoci nezkreslenému a co možná od všech předsudků osvobozenému náhledu na historickou úlohu německy mluvícího obyvatelstva v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Sudetoněmecká národnostní skupina žije totiž dále nejen v paměti, ale i ve všedním životě dalších generací této země a naší společné vlasti. O tomto díle Vás budeme pravidelně informovat na našich webových stránkách. Práci vyhnaných sudetských Němců přibližuje také webová stránka Sudetoněmeckého krajanského sdružení pod značkou www.sudeten.de*. Všem našim čtenářům děkuji za pozornost a prosím o podnětné nápady a kritiku sloužící zlepšení naší práce.


Bavorský předseda vlády Horst Seehofer na návštěvě pražské Sudetoněmecké kanceláře 20.12.2010

Ministerský předseda v Sasku-Anhalt Reiner Haseloff navštívil 12. 4. 2012 Sudetoněmeckou kancelář v Praze

Ředitel pražské Sudetoněmecké kanceláře Peter Barton pronesl referát o aktuálním politickém stavu české republiky a práci svého zastoupení při spolkovém zasedání východo- a středoněmeckého společenství CDU/ CSU 15. listopadu v Berlíně.
Předsedkyně CDU a  spolková kancléřka Angela Merkel, která na zasedání vystoupila s vlastním referátem projevila zájem o práci Bartona v sudetoněmecko-českém dialogu.

Foto: Frank Ossenbrink ©

Ředitel pražské Sudetoněmecké kanceláře Peter Barton se 7. června setkal v erfurtském Durynském sněmu s ministerským předsedou svobodného státu Durynsko Dieterem Althausem k informativnímu rozhovoru.

Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt společně s ředitelem kanceláře Peterem Bartonem vítají bavorského ministra vnitra Günthera Becksteina v kanceláři SKS

Předseda židovké obce „Emnet Va Emuna“ v Jeruzalémě Gideon Mamroth (Zcela nalevo se sudetoněmeckou vlajkou) organizoval 1. května 2008 ve své domovském městě Den solidarity se sudetskými Němci přímo u hrobu zachránce polských židů sudetského Němce Oskara Schindlera.

Brněnský senátor Zdeněk Papoušek na návštěvě Sudetoněmecké kanceláře
Představení českého vydání knihy „Je smutné opouštět svět na jaře“ od Hermy Kennel
Pracovní skupina Vyhnanci, vysídlenci a partnerské vztahy frakce CSU v Bavorském sněmu na návštěvě Sudetoněmecké kanceláře
Hlavní výbor zemského sněmu Severního Porýní Vestfálska na návštěvě v Sudetoněmecké kanceláři
Návštěva poslanců spolkového výyboru pro záležitosti Evropské unie
Mluvčí sudetskych Němců Bernd Posselt, bavorský ministr pro vzdělávání, vědu a umění Ludwig Spaenle a Peter Barton v Sudetoněmecké kanceláři 21.7. 2014
Předsednictvo frakce SPD v Bavorském zemském sněmu v Sudetoněmecké kanceláři Praha
Velvyslankyně Chorvatské republiky v ČR Ines Troha Brdar na návštěvě v Sudetoněmecké kanceláři Praha
Návštěva generálního tajemníka Evropské strany lidové Martina Kampa v Sudetoněmecké kanceláři